loading
close
Loading.. new window reload

Tolsteegsingel 21 bis
3582 AE Utrecht
06 - 288.35.216
welkom@essenties.nl

Hoe je flexibel omgaat met uitdagingen op de werkvloer

Meer dan ooit staan medewerkers de laatste jaren voor grote uitdagingen. Ze hebben te maken met een omgeving die zich snel ontwikkelt en continu verandert. Veranderen van functie, functieinhoud, bij- en omscholen, reorganisaties, het hoort er allemaal steeds meer bij. Hoe kun je als medewerker je werk blijven doen met plezier en in contact met je waarden?

Een training gebaseerd op de nieuwe methode ACT: Accept – Choose – Take action

In deze training leren medewerkers vaardigheden om flexibel om te gaan met omstandigheden en veranderingen.

  • Veerkrachtig en bewust omgaan met veranderingen (innovaties, reorganisaties, nieuwe technologieën en bijscholing)
  • Werkplezier vergroten; ondanks hectiek met bevlogenheid kunnen blijven werken, trouw aan je waarden
  • Slim omgaan met emoties, gedachten en stress
  • Versterken van relaties op de werkvloer
  • Afstemmen van persoonlijke en bedrijfswaarden
     

 

De training is gebouwd op 6 pijlers:
1. Verhelderen van waarden
2. Toegewijde actie: doen wat er toe doet; je gedrag veranderen in de richting van je waarden
3. Defusie: functioneel gebruik maken van het denken en vergroten van je keuzevrijheid
4. Zelfbeeld: aandacht voor de relatie die iemand met zichzelf heeft
5. Bereidheid en acceptatie: bewustzijn over de dingen die je niet kunt veranderen, stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken
6. Mindfulness: aandacht voor het hier en nu

Uitgangspunten:
Wees aanwezig: aandacht voor wat er gebeurt in het huidige moment.
Stel je open: voor je eigen gedachten en gevoelens, en ook voor die van anderen.
Doe wat ertoe doet: handel actief naar je eigen waarden.

 

ACT | Mindfulness | EMDR | Voice dialogue | Psychologische flexibiliteit | Coaching